top of page

การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษที่ทางหลักสูตรยอมรับ

ในการสมัครหลักสูตร R4Ent ผู้สมัครจำเป็นต้องยื่นผลคะแนนการวัดระดับภาษาอังกฤษเพื่อใช้ ประกอบการคัดเลือกด้วย ซึ่งคะแนนเหล่านั้นต้องมาจากการสอบอะไรนั้น บทความนี้เราจะพามาทำความรู้จักไปพร้อม ๆ กัน

หลักสูตร R4Ent ยอมรับคะแนนจากการสอบวัดระดับภาษาจาก 3 สนามสอบเท่านั้น คือ CU TEP, TOEFL และ IELTS (IELTS Academic เท่านั้น) โดยในแต่ละสนามมีลักษณะการสอบ วันและเวลาสอบที่แตกต่างกัน ทีมงาน R4Ent จึงรวบรวมตารางสอบประจำปี 2023 ไว้ด้านล่างแล้วเพื่อความสะดวกของผู้ที่สนใจ หากผู้สมัครคนไหนยังไม่มีคะแนนสอบอย่าลืมเช็ควัน เวลาแล้วสมัครสอบในสนามที่ตัวเองมั่นใจได้เลย!


รู้จัก CU TEP

Chulalongkorn University Test of English Proficiency หรือที่เรารู้จักกันในชื่อ CU TEP เป็นการสอบวัดระดับที่ใช้ข้อสอบซึ่งออกโดยสถาบันภาษาของจุฬาฯ เหมาะสำหรับการนำไปยื่นเรียนต่อในระดับปริญญาตรีถึงเอก และสามารถใช้สมัครงานได้ทั้งภาครัฐและเอกชน

การสอบมีทั้งหมด 3 พาร์ท คือ ฟัง, อ่าน และเขียน รวมทั้งหมด 120 คะแนน นอกจากนั้นหากใครสนใจวัดระดับการพูด CU TEP ก็มีการสอบ CU Speaking เพื่อวัดระดับการพูดด้วยเช่นกัน

หมายเหตุ : R4Ent ไม่ใช้คะแนนในส่วน Speaking

วิธีสมัครสอบ

 1. เข้าเว็บไซต์สำหรับลงทะเบียนออนไลน์ : https://register.atc.chula.ac.th/

 2. เข้าสู่ระบบเพื่อทำการสมัครสอบ (หากไม่เคยล็อกอินมาก่อนให้ลงทะเบียนเข้าใช้งานแล้วกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถ้วน)

 3. เลือกลงทะเบียน สถานที่สอบ รอบสอบ และวันสอบ

 4. พิมพ์ใบชำระเงินและนำไปชำระเงินตามช่องทางต่างที่ระบุ ภายในวันและเวลาที่กำหนด

 5. ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะการชำระเงินในระบบ ภายในเวลา 10.00 น. ของวันถัดไป

 6. ตรวจสอบสถานที่สอบอีกครั้ง 5 วันก่อนวันสอบ

 7. อย่าลืม เตรียมพร้อมสำหรับการสอบ!

กำหนดการสอบ

(เวลาสอบ: เช้า 8:30 –11:30)

วันสอบ

ระยะเวลาลงทะเบียน

25 ก.พ. 23

9 - 15 ก.พ. 23

11 มี.ค. 23

22 - 28 ก.พ. 23

25 มี.ค. 23

9 - 15 มี.ค. 23

8 เม.ย. 23

23 - 29 มี.ค. 23

22 เม.ย. 23

6 - 12 เม.ย. 23

13 พ.ค. 23

1 - 7 พ.ค. 23

ข้อมูลเพิ่มเติม : http://atc.chula.ac.th/Main/


 

รู้จัก TOEFL

Test of English as a Foreign Language เป็นแบบทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษจาก Education Testing Service (ETS) เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา ครูภาษาอังกฤษ และผู้ที่ต้องการยื่นสมัครงานกับบริษัทต่างชาติ

TOEFL มีทั้งหมด 2 ประเภท คือ

1. TOEFL iBT (TOEFL Internet-based Test)

เป็นแบบทดสอบที่ได้รับความนิยมสูงสุด เนื่องจากเป็นการวัดผลที่ได้รับการยอมรับสูงทั่วโลก การสอบแบ่งได้ 4 พาร์ท ได้แก่ การฟัง อ่าน เขียน และพูด โดยมีคะแนนรวม 120 คะแนน เนื้อหาในการสอบเป็นความรู้ที่ใช้ในห้องเรียน ทำให้นักเรียนก้สามารถรับการทดสอบได้

2. TOEFL ITP (TOEFL Institutional Test Program)

คือการสอบที่จัดขึ้นโดยสถาบันการศึกษา ซึ่งซื้อข้อสอบมาจาก ETS แล้วจัดการสอบเอง

การสอบจะเน้นวัดความรู้เชิงวิชาการและการใช้ในชีวิตประจำวัน โดยแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ การฟัง โครงสร้างทางภาษา และการอ่าน โดยมีคะแนนรวมทั้งหมด 667 คะแนน

หมายเหตุ : สำหรับหลักสูตรนี้ รับทั้งคะแนน TOEFL iBT และ TOEFL ITP


วิธีสมัครสอบ

สำหรับ TOEFL IBT

 1. คลิกลิงก์ : https://www.ets.org/toefl

 2. เลือกเมนู "ETS Account" หากมีบัญชีอยู่แล้วให้ล็อกอินตามปกติ หากไม่เคยมีบัญชีมาก่อนให้สร้างบัญชีใหม่แล้วล็อกอิน

 3. เลือกสถานที่สอบ

  1. หากต้องการสอบที่ศูนย์สอบ เลือก “Test Center”

  2. หากต้องการสอบที่บ้าน เลือก “Home Edition”

 4. เลือกวัน เวลาและสถานที่ที่สะดวกเข้ารับการทดสอบ

 5. กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน

 6. จ่ายค่าธรรมเนียมการสอบ

 7. อย่าลืม เตรียมพร้อมสำหรับการสอบ!

สำหรับ TOEFL ITP

 1. ค้นหาสถาบันที่ได้รับสิทธิในการจัดสอบ TOEFL ITP

 2. เลือกสถาบันและสถานที่ที่สะดวกเข้ารับการทดสอบ

 3. อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดก่อนลงทะเบียนออนไลน์

 4. จ่ายค่าธรรมเนียมการสอบ

 5. เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการสอบ!

กำหนดการสอบ

ขึ้นอยู่กับแต่ละศูนย์สอบ


ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.ets.org/toefl.html


 

รู้จัก IELTS

International English Language Testing System หนึ่งในการสอบที่ได้รับความนิยมสูงมากเช่นกัน โดยเฉพาะในแวดวงของคนที่ใช้ยื่นเรียนต่อ สมัครงาน และย้ายถิ่นฐาน

การสอบ IELTS แบ่งตามวัตถุประสงค์ในการสอบได้ 2 ประเภท

 1. IELTS Academic เหมาะสำหรับใช้ในการเรียนต่อปริญญาตรี โท และเอก รวมถึงการทำงานในระดับ Professional อีกด้วย

 2. IELTS General Training เป็นการวัดภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานและในชีวิตประจำวัน เหมาะสำหรับการสมัครงานและย้ายถิ่นฐาน

การสอบทั้ง 2 ประเภท แบ่งการสอบออกเป็น 4 พาร์ท คือ ฟัง, อ่าน, เขียน และพูด ซึ่งพาร์ทฟังและพูดไม่ได้มีความแตกต่างกันมาก

หมายเหตุ : สำหรับหลักสูตร R4Ent ให้ใช้ผลคะแนน IELTS Academic เท่านั้น


วิธีสมัครสอบ

ในการสอบ IELTS มีสถาบัน IDP และ British Council ที่มีสิทธิ์ในการจัดสอบ ซึ่งมีสนามสอบให้เลือกมากมาย

สำหรับ IDP

 1. คลิกลิงก์ : https://ielts.idp.com/bookexternal

 2. เลือกลงทะเบียนสอบ IELTS

 3. เลือกประเทศ จังหวัด และประเภทของ IELTS ที่ท่านต้องการสอบ

 4. เลือกสถานที่สอบและวันสอบ

 5. กรอกข้อมูลและอัพโหลดเอกสารที่ทางเว็บระบุ

 6. ยืนยันวันสอบและรายละเอียดการสอบ

 7. จ่ายค่าธรรมเนียมการสอบภายใน 24 ชม.

 8. หลังจากชำระเงินเสร็จสิ้น ท่านจะได้รับเอกสารยืนยันการชำระเงินผ่านทางอีเมลล์

 9. เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการสอบ!

สำหรับ British Council

 1. คลิกลิงก์ : https://ieltsregistration.britishcouncil.org/orsnbc/

 2. เลือก "IELTS Academic."

 3. เลือกประเทศ และศูนย์สอบ

 4. เลือก "Show me all dates" สำหรับวันสอบ จากนั้นคลิก "Search for test"

 5. เลือกวันที่สะดวกเข้าสอบแล้วกดจอง

 6. กรอกรายละเอียดส่วนตัวให้เรียบร้อย

 7. ยืนยันรายละเอียดการสอบ

 8. จ่ายค่าธรรมเนียมการสอบ

 9. หลังจากชำระเงินเสร็จสิ้น ท่านจะได้รับเอกสารยืนยันการชำระเงินผ่านทางอีเมลล์

 10. เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการสอบ!

กำหนดการสอบ

ขึ้นอยู่กับแต่ละศูนย์สอบ


ข้อมูลเพิ่มเติม : https://ielts.idp.com/thailand/about

Commentaires


bottom of page